hakkımızda

Bir el kapatırken bir şeylerin üstünü aslında anlatır altında saklı olanları. Hakkında söyler ne olduğunu.

We are in a movement that constructs and plans the impressive movements of the digital age and brand production for modern marketing. Our approaches with sectoral research, cultural studies, socio-economic analyzes and semiotics create marketing movements that produce solutions. We want to continuously experience the future planning and benefit interactions of brands whose stance and actions are within certain disciplines. By observing the future being constantly updated with technology, we want to make digital movements more meaningful with data-based planning. As Cengiz Yıldız, I offer solutions that touch the target audience with 360-degree brand and digital marketing efforts. For the continuity of existence in the digital world, that is, on social media and web platforms, I act with a structure that constantly updates itself with the changing trains and developments. In graphic design, the perspective of the target audience is as important as the trend colors of the year. As a brand, having lines and colors far away from your target audience will make you dumb. It is important to express yourself quickly and impressively with motion graphic designs and video solutions such as motion graphics. Within the corporate communication plan, your brand will become a living organism and will learn how to stand against all situations, against time, and will develop and grow.

Modern pazarlamaya yönelik marka üretimi ve dijital çağın etkileyici hareketlerini kurgulayan-planlayan bir devinim içerisindeyiz. Sektörel araştırmalar, kültürel çalışmalar, sosyo-ekonomik analizler ve gösterge bilimi ile yaklaşımlarımız çözüm üreten pazarlama hareketlerini oluşturur. Duruşunu ve hareketlerini belirli disiplinler içerisinde barındıran markaların gelecek planlamaları ve fayda etkileşimlerini süreklilikle yaşamayı istiyoruz. Geleceğin sürekli olarak teknoloji ile güncellenmesini gözlemleyerek veriye dayalı planlamalarla dijital hareketleri daha anlamlı kılmak istiyoruz. Cengiz Yıldız olarak 360 derece marka ve dijital pazarlama çalışmalarıyla hedef kitleye dokunan çözümler sunuyorum. Dijital dünyada yani sosyal medya ve web platformlarında var olmanın sürekliliği için değişen trenler ve gelişmelerle birlikte sürekli kendini güncelleyen bir yapıyla hareket ediyorum. Grafik tasarım konusunda, yılın trend renkleri tasarımları kadar hedef kitlenin bakış açısı da önemlidir. Marka olarak hedef kitlenizde uzakta çizgilere ve renklere sahip olmanız sizi dilsiz yapacaktır. Motion graphics gibi hareketli grafik tasarımlar ve video çözümleriyle kendinizi hızlı ve etkileyici şekilde anlatmanız önemlidir. Kurumsal iletişim planı dahilinde markanız canlı bir organizma haline gelecek ve her duruma karşı, zamana karşı nasıl duruş sergilemesi gerektiğini öğrenecek, gelişecek ve büyüyecek.